Miss Mix乐队《Hey 男孩》MV正式发布   展现甜美朋克女孩的洒脱爱情观

Miss Mix乐队《Hey 男孩》MV正式发布 展现甜美朋克女孩的洒脱爱情观

  金乡生活网讯 www.wubizi.com.cn 10月30日,太合音乐旗下在水星厂牌服务艺人Miss Mix乐队《Hey 男孩》MV正式上线。这首歌曲作为Miss Mix乐队发布的EP《Hey 男孩》同名主打,一经上线后迅…